Info

Tenoren gevraagd

Repetities

Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de openbare basisschool De Springschans, Breedelaan 6 in Heiloo. Tijdens de repetities werken we hard en streven we naar kwaliteit in een vrolijke en ontspannen sfeer.

Concerten

sWing treedt verschillende keren per jaar op. Dat kan zijn bij een korenfestival of bij culturele evenementen in Heiloo of omgeving. Om het jaar geven we een kerstconcert in de Witte Kerk. Het andere jaar  een concert rond een thema, waarbij we in het programma het zingen van liederen afwisselen met teksten en muzikale bijdragen van gasten.

Café Chantant

Gezelligheid en saamhorigheid zijn belangrijk voor ons koor. Daarom is er iedere eerste woensdagavond van de maand na de repetitie Café Chantant. Dan is er uitgebreid tijd om even bij te praten met een hapje en drankje.

Dirigent

Mag ik mij even voorstellen?

Sinds 2014 ben ik, Caroline Offerhaus, met veel plezier werkzaam als dirigent. Na afronding van de meerjarige dirigentenopleiding in Utrecht heb ik verschillende koren geleid, zoals een shanty-, een project-, en een bedrijfskoor. Op dit moment dirigeer ik, naast Koor sWing, tevens zangvereniging Excelsior in Dirkshorn.

Naast mijn activiteiten als dirigent ben ik als onderwijsadviseur werkzaam bij een Amsterdams organisatie-adviesbureau. Deze combinatie van werkzaamheden vind ik heerlijk: afwisselend met zowel hoofd, hart en (letterlijk) handen.

Sinds 2000 woon ik met mijn man en (inmiddels uitwonende) drie zoons in Heiloo.In onze vrije tijd genieten we van zeilen, wandelen en fietsen. Daarnaast is muziek een zich herhalend thema in ons bestaan. Mijn man en ik hebben elkaar ontmoet bij studentenkoor Dekoor in Utrecht en zowel wijzelf als onze zoons zijn muzikaal actief in koren en (studenten)orkesten.

Tussen 2000 en 2010 heb ik een aantal jaren als alt bij sWing gezongen. Ik vind het erg inspirerend om nu als dirigent samen met het koor te genieten van en te werken aan een mooi en divers koorrepertoire.

Caroline Offerhaus

Bestuur

  • Tine Barhorst, voorzitter
  • Carla Riethorst, secretaris
  • Ria Wellenberg, penningmeester
  • Suze Pascha, algemeen bestuurslid

Er zijn vaste commissies voor het organiseren van concerten (concertcommissie), vaststellen van het repertoire (muziekcommissie), de kledingkeuze voor een optreden, lief- en leed, catering repetities, catering café chantant en voor het beheer van de website. De samenstelling van eventuele overige commissies gebeurt ad hoc. 

Lid worden

Niet iedereen barst van het zangtalent, maar dat is ook niet nodig.
Wat we belangrijk vinden is dat je je inzet voor het koor door aanwezig te zijn op de repetities en je indien nodig thuis voorbereidt.
Het is handig als je bladmuziek kunt lezen maar niet verplicht. Al doende pik je het wel op en de dirigent is altijd bereid iets uit te leggen.

Als je een repetitie wilt bijwonen kan dat. We hebben graag dat je je bezoek vooraf doorgeeft. We nemen dan een map voor je mee en koppelen je de eerste keren aan een ervaren koorlid. Die kan je alvast een beetje wegwijs maken. Dat geeft houvast.

Wil je lid worden? Neem dan contact op met onze secretaris Carla Riethorst (Info@koorsWing.nl) en kom een keer meezingen. . Na drie keer meezingen neemt de dirigent eventueel een stemtest af en bepaalt naar aanleiding hiervan of je stem in het koor past. 

Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de openbare basisschool De Springschans, Breedelaan 6 in Heiloo.

Contributie

De contributie bedraagt €200,- per jaar, we bepalen per half jaar de hoogte van de contributie, zodat we het bedrag zo laag mogelijk kunnen houden.  Van dit geld betalen we onder meer de dirigent, de pianist en de repetitieruimte. We innen de contributie halfjaarlijks.

Scroll naar boven
Scroll naar top