Privacystatement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – vereniging Koor sWing Heiloo

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die gebaseerd is op Europese privacy wetgeving van kracht. Deze verordening is ook van toepassing op verenigingen. Dat betekent dat Koor sWing Heiloo geen gegevens meer van leden, zonder hun toestemming, openbaar mag maken. Koor sWing Heiloo beschikt van haar leden over de volgende gegevens in de ledenadministratie: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum lidmaatschap, informatie over contributiebetaling, inlognaam en wachtwoord.

Een deel van voornoemde informatie staat op onze website en is door ieder lid te raadplegen door in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Ook staan daar foto’s op waar koorleden op voorkomen die door iedereen, die de website bezoekt, zijn te zien. Daarnaast zit Koor sWing Heiloo ook op Facebook, dat gebruikt wordt om onze bekendheid te vergroten. Persoonsgegevens van de leden komen niet voor op Facebook wel af en toe een foto van ons koor.

De Privacywet beschermt de privé gegevens van burgers, dus ook jullie gegevens. Alleen als er toestemming wordt gegeven door de betreffende persoon zelf, mogen deze gegevens toegankelijk zijn voor anderen. Koor sWing Heiloo zal de persoonsgegevens van leden nooit doorspelen aan personen die geen lid zijn van Koor sWing Heiloo. De gegevens worden alleen voor intern gebruik gedeeld.

In mail-berichten aan de leden zal het bestuur de leden uitsluitend via het BCC-veld (“blind copy”) benaderen. Je ziet alleen de naam van de afzender.

Scroll naar boven
Scroll naar top